Voor wie is Medisch HogeNood?


Medische HogeNood toiletten zijn toiletten die alleen te zien zijn voor HogeNood gebruikers met een medische aandoening.

Medisch HogeNood gebruiker voert code welke aangeleverd is door patiëntenvereniging in de app

Na verificatie wordt in de lijst het Medisch HogeNood icon getoond als het om een Medisch HogeNood toilet gaat.

Waarom uw toilet aanmelden als Medisch HogeNood toilet?


In Nederland zijn 3,5 miljoen mensen met plasproblemen en daarvan hebben 82% snel toegang tot een toilet nodig vanwege een medische aandoening.

  • Een gebrek aan openbare toiletten weerhoudt mensen ervan de deur uit te gaan
  • Voldoende openbare toiletten voorkomt dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen/verergeren (door ophouden en minder drinken) en ongelukjes
  • De aanwezigheid van voldoende toiletten maakt de omgeving aantrekkelijker voor een langer verblijf.

HogeNood roept daarom alle organisaties op om als zij niet in staat zijn hun toilet toegankelijk te maken deze wel aan te melden als medische toiletlocatie zodat voorbijgangers met een medische aandoening alsnog snel terecht kunnen.

Medisch HogeNood gebruiker voert code welke aangeleverd is door patiëntenvereniging in de app Na verificatie wordt in de lijst het Medisch HogeNood icon getoond als het om een Medisch HogeNood toilet gaat.

Medisch toilet aanmelden

HogeNood zet zich dagelijks in om zoveel mogelijk organisaties die over toiletten beschikken te overtuigen hun toilet toegankelijk te stellen en op te laten nemen in de HogeNood app. Ondanks deze inspanningen is er nog steeds een groot TEKORT aan toegankelijke toiletten. Helaas is het aantal toegankelijke toiletten in Nederland niet toereikend voor deze groep mensen.

Kenmerken Medisch HogeNood toilet


Wat is het verschil tussen een HogeNood toilet en een Medisch HogeNood toilet?


HogeNood toilet

Alle in de HogeNood app opgenomen toiletten zijn toegankelijke toiletlocaties. Dit betekent dat de eigenaar van het toilet goedkeuring heeft gegeven gebruik te maken van het toilet zonder dat er een tegenprestatie van de bezoeker verwacht wordt (behalve vergoeding voor het toiletbezoek).

Medisch HogeNood toilet

Een medisch HogeNood toilet is alleen geschikt voor mensen met een medische noodzaak die met behulp van een Medisch HogeNood code ook de beschikking hebben over Medisch HogeNood toiletten in de HogeNood app.


Download HogeNood